ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ, STATICKÝCH POSOUZENÍ, KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ

Součástí téměř všech projektů je kompletní projektová dokumentace. Ta je buďto zpracována zadavatelem a předána zhotoviteli nebo je po zhotoviteli vyžadována. I v  takovémto případě má naše společnost NEON centrum s.r.o. zkušené externí odborníky, kteří zpracují projektovou dokumentaci pro zamýšlené reklamní zařízení včetně jeho ukotvení. Dokumentace zahrnuje technické výkresy v  potřebném měřítku včetně popisu použitých materiálů a technologického postupu. S  tímto je také zakresleno konstrukční řešení. Pro statické výpočty využíváme autorizované statiky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Další částí je projektová dokumentace elektroinstalace a skutečné provedení. Opět spolupracujeme s  externím dodavatelem - odborníkem se zaměřením na elektro. K  vypracování výchozí nebo dílčí revize na el. zařízení máme k  dispozici revizní techniky. Přičemž zadavatel od nás obdrží vše v  požadovaném počtu paré v  tištěné nebo elektronické podobě.

  • ENTERPRISE OFFICE CENTER

    Výroba a instalace reklamního označení budovy ENTERPRISE OFFICE CENTER, Praha. Realizace 2016, výroba a instalace reklamního označení budovy ENTERPRISE OFFICE CENTER, Praha.

  • KOSTAL ČR

    Výroba a instalace reklamních označení KOSTAL – Zdice u Prahy. Realizace 2017.

Další novinky