NOVINKY

Realizace: 2013, výroba a instalace reklamních označení pro kadeřnictví střižna.