Complete production and delivery of the illuminated and advertising signs

Společnost NEON centrum s.r.o. se specializuje na kusovou i sériovou výrobu a montáž všech typů světelných a nesvětelných reklamních zařízení pro interiér a exteriér, včetně orientačních a informačních systémů. Dle potřeb klienta poskytujeme své služby kompletně od návrhu a grafického zpracování přes vlastní výrobu, montáž a předání s  technickou dokumentací, vždy v  dohodnutém termínu. 

Ručíme za svou odbornost, zkušenost a vysokou kvalitu všech výrobků, o čemž svědčí řada našich spokojených klientů, již se k  nám často vracejí (např. IKEA, GUERLAIN, ČEZ, NČVU, D.A.S., CHANTALL a další…) nebo se na nás obracejí rovnou s  poptávkou kompletní, generální dodávky všech reklamních zařízení, nápisů a orientačních systémů, včetně výškových totemů a třeba i oplechování velkých ploch. Tak tomu bylo např. u rozsáhlé rekonstrukce obchodního domu IKEA v  Praze 9 na Černém Mostě v  letech 2011-2012, kdy naše společnost NEON centrum vyrobila, dodala a namontovala všechna reklamní zařízení (Wall signage), včetně výškového reklamního totemu IKEA (Sign tower) se světelnými reklamními panely kotvenými ve výšce 35 m nad zemí. Rozměry jednoho panelu jsou na výšku 4 000 mm a na délku 16 000 mm. Vzhledem k  nutnosti zachovat provoz obchodního domu IKEA jste nás mohli zastihnout v  práci při montáži, a to i v  nočních hodinách. Součinnost s  dalšími dodavateli stavby je pro nás samozřejmostí, respektujeme harmonogram prací, vše pečlivě naplánujeme, zorganizujeme a zdokumentujeme.
 
NEON centrum s.r.o. má ve výrobě a montáži reklamních zařízení velké zkušenosti a na trhu působí od roku 1997. Díky dlouholeté spolupráci a konzultacím se zahraničními výrobci (především v Německu) máme možnost se neustále zdokonolovat. To zaručuje našim odběratelům jistotu v použití moderních, ale zároveň prověřených technologií. Své pracovníky pravidelně školíme, účastníme se mezinárodních veletrhů s tematikou blízkou našemu oboru.

  • ENTERPRISE OFFICE CENTER

    Production and installation of advertising signs for ENTERPRISE OFFICE CENTER, Praha. Realization: 2016.

  • KOSTAL ČR

    Production and installation of advertising signs for KOSTAL – Zdice u Prahy. Realization: 2017.

More news