SERVIS A ÚDRŽBA

...světelných reklamních zařízení.
blog

Každé světelné reklamní zařízení vyžaduje údržbu a servis. Především ta reklamní zařízení, která jsou instalovaná na výškových budovách, výškových věžích, střechách nebo v nadměrně prašném prostředí. Na mnoha místech během ročního období dochází k velkým větrným poryvům a vytváří se tím silný a nárazový tlak na plochy reklamních zařízení. Dochází též ke změnám teplot (-20°C/+80°C), usazování prachu a nečistot apod. Po čase tak usazeniny způsobují zanedbaný vzhled, nedostatečný světelný efekt, ale také korozi materiálů nebo lakovaných ploch a s ní vznikají nežádoucí spojené poruchy nejrůznějšího druhu. Reklamní zařízení si vyžadují pravidelné servisní prohlídky, které mohou zabránit případným dalším, rozsáhlejším a na opravu nákladnějším škodám. Údržba pak, nejlépe ve spojení s realizací servisní prohlídky, zajistí reklamnímu zařízení vzhled v pestrých barvách, včetně požadovaného světelného efektu.

blog

Doporučení

V každém ročním období se téměř s pravidelností vyskytují velmi silné bouřky doprovázené silnými a nárazovými větry a někdy i kroupami. Někdy dokonce s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu.


NEON centrum doporučuje bezprostředně po takovýchto silných bouřkách zrealizovat jednorázovou preventivní servisní prohlídku zařízení. A to minimálně v oblastech, přes které se bouře přehnala.

Případná poškození reklamních zařízení, vzniklá v důsledku silné bouře, tak budou eliminována nebo opravena na místě. Pouhá vizuální prohlídka ze vzdálenosti nemůže dostatečně odhalit případná uvolnění spojů, drobné praskliny, trhliny apod. Tato neodhalená a nezabezpečená poškození na reklamních zařízeních pak mohou kulminovat při následné další bouřce nebo větru. A to i v případě, že tyto následné bouřky nebo vítr již nebudou dosahovat velkých hodnot. Doporučením je pak instalovaná reklamní zařízení zabezpečit pojištěním proti podobným živlům, které plně nebo částečně nahradí náklady s případným odstraněním škod, či opravou.

blog

Zajímavost a připomínka z historie:

Asi všichni máme dodnes v paměti ničivou bouři Kyrill z 19. ledna 2007, kdy nejvyšší naměřená rychlost větru byla zaznamenána na vrcholu Sněžky a dosáhla hodnoty 216 km/h. Následky byly katastrofální. Zejména na Šumavě jsou důsledkem orkánu holé šumavské vrcholy. Bouře si také vyžádala 45 lidských životů, z toho 4 v Česku, vyskytla se rozsáhlá narušení veřejné dopravy, výpadky elektrické energie, závažné škody na veřejných a soukromých budovách.

Samozřejmě, škodám způsobených na reklamních zařízeních, přes která se bouře Kyrill přehnala bezprostředně, zabránit nešlo. Pro tyto případy opět platí doporučení instalovaná reklamní zařízení zabezpečit pojištěním proti podobným živlům.

Společnost NEON centrum nabízí služby servisních prohlídek a údržby trvale a to na základě dohody se zadavatelem, majitelem či investorem.

Servis a údržbu lze ošetřit smluvním ujednáním, kdy provádění takovéto služby bude realizováno pravidelně každý rok ve sjednaných termínech po dobu 5 a více let. Anebo také bez smluvního ujednání, tzn. vyžádáním si takovéto služby jednorázově za sjednanou cenu a v dohodnutém termínu.

blog


blog

hidden

© NEON centrum s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Realizace: WEBDESIGNservis s.r.o.